POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Infórmaselle que os datos persoais facilitados voluntariamente a través dos diferentes formularios da páxina web, serán tratados pola Asociación Cultural Festival Rock in Rian, con domicilio en Barral nº11, CP 15920, Rianxo, que cumpre con todas as medidas de seguridade recollidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. En cada un dos formularios que aparecen na páxina web vén descrita a finalidade do devandito tratamento dos datos facilitados nos mesmos.

Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros, exceptuando situacións nas que exista unha obriga legal, e serán conservados durante o período necesario para atender a solicitude (sempre que non se indique o contrario exercendo o dereito de cancelación) ou para cumprir coas obrigas legais.

Asociación Cultural Festival Rock in Rian non elabora “perfís” coa información facilitada, nin se automatizará a toma de decisións en base a perfís.

Da mesma forma, Asociación Cultural Festival Rock in Rian cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou sexan innecesarios para a súa función, conforme o previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Mentras non sexa comunicado o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que existe un compromiso de notificación para calqueira variación dos mesmos e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade dos datos e a non ser obxecto de decisiones individualizadas e/ou automatizas, en relación cos datos do obxecto do tratamento. Para iso, deberá facelo ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente presentada ou por correo electrónico a festivalrockinrian@gmail.com, adxuntando unha copia do seu DNI ou documento equivalente. Se non está conforme co exercicio dos seus dereitos, poderase presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos (datos de contacto dispoñibles en:  https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf).

 Asociación Cultural Festival Rock in Rian adopta as medidas técnicas, de organización e de seguridade correspondentes, seguindo a normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. Porén, non se responsabiliza dos danos e perxuízos derivados de alteracións que terceiros poidan chegar a causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

De acordo co establecido na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo nº21, solicitamos consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideramos que poidan resultar de interese para o usuario, por correo electrónico ou medio de comunicación equivalente.

Scroll ao inicio